Arbo

Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. Om daarvoor te zorgen is er in Nederland de Arbeidsomstandighedenwet (beter bekend als Arbowet) en in België de Codex over het welzijn op het werk. Ons concept sluit perfect aan op deze eisen. Hieronder noemen wij een aantal voorbeelden:

Tillen:

Waar u voorheen grote en zware cans van 25 liter nodig had, heeft u nu slechts 1 box van 10 liter
nodig. Dit komt doordat onze producten veel geconcentreerder zijn. Hierdoor hoeven uw
werknemers dus minder zwaar te tillen en u hoeft minder op te slaan.

Veiligheidssluitingen:

Om goed hun werk te kunnen doen, zijn vaatwasmiddelen niet ongevaarlijk. Onze doseerpompen
zijn voorzien van veiligheidssluitingen die ervoor zorgen dat u nooit in aanraking komt met de
middelen. Zodra u de koppeling losmaakt sluit zowel de verpakking als de koppeling zich af.
Bovendien voorkomt het knoeien en onjuist gebruik en heeft u nooit meer last van te strak
gedraaide doppen.

Kleurherkenning:

Ons systeem maakt gebruik van duidelijke kleuren. De rode koppeling aan
de rode slang gaat op de rode verpakking met het rode etiket. Hierdoor
is het verschil voor iedereen duidelijk en worden gevaarlijke
situaties voorkomen.